top of page

Επίθετα και επιρρήματα : 形容詞と副詞

Ένα από τα σημαντικότερα μέρη του λόγου προκειμένου να εκφραστούμε όσο πιο εύγλωττα και χωρίς περιορισμούς, είναι τα επίθετα και τα επιρρήματα. Αν και στα Ιαπωνικά αντιλαμβανόμαστε κάποιες φορές διαφορετικά την έννοια του επιθέτου και του επιρρήματος από τον δυτικό κόσμο, σε γενικές γραμμές η χρήση τους (π.χ. του επιθέτου ως κατηγορούμενο) είναι κοινή σε λογική. Πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε!
Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες επιθέτων τα "~い επίθετα" και τα "~な επίθετα".

Η διαφορά τους είναι πώς "στέκουν" σε μια πρόταση ως επιθετικοί προσδιορισμοί και συγκεκριμένα πώς ενώνονται με τα ουσιαστικά και πώς "στέκουν" μόνα τους ως κατηγορούμενα σε μια πρόταση.


Εξηγώντας πιο απλά, οι περισσότερες λέξεις που έχουν κατάληξη ~い είναι ή συμπεριφέρονται ως επίθετα. Προσοχή, πρέπει να είναι κατάληξη ~い και όχι μέρος μιας λέξης. Πώς το ξεχωρίζουμε αυτό; Εάν το ~い είναι εντός ή εκτός かんじ, είναι ένας καλός δείκτης. Εάν, όμως, δε γνωρίζουμε πώς γράφεται η λέξη με χρήση των λογογραμμάτων 漢字(かんじ)χρησιμοποιούμε ως μπούσουλα τον γενικό κανόνα:

Εάν μια λέξη τελειώνει σε ~い κατά πάσα πιθανότητα είναι ~い επίθετο (ή συμπεριφέρεται σαν ένα τέτοιο).

Θα δούμε όμως και επίθετα που τελειώνουν σε ~い, αλλά λόγω του ότι δεν είναι κατάληξη επιθέτου αλλά μέρος της λέξης, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (όπως η χαρακτηριστική λέξη きれい=όμορφος, καθαρός όπου το い δεν είναι κατάληξη καθώς ανήκει στη λέξη όπως φαίνεται και από το λογόγραμμα αυτής 綺麗=きれい。) Τα περισσότερα όμως επίθετα σε い, θα καταλήγουν με το 「い」σε ひらがな, όπως 安い→やすい=φθηνός、強い→つよい=δυνατός κλπ.


Η διαφορά, λοιπόν, των ~い επιθέτων από τα ~な επίθετα είναι ότι τα ~い επίθετα είτε ως κατηγορούμενα όπου ακολουθούνται από το γνωστό μας ~です είτε, ως επιθετικοί προσδιορισμοί ουσιαστικών, δεν αλλάζουν. Αντιθέτως τα λεγόμενα ~な επίθετα αποκτούν το ~な μόνο για να συνδεθούν με ουσιαστικά.


~い επίθετο → δεν αλλάζει,
~な επίθετο ➝δεν τελειώνει σε ~な παρα μόνο όταν προσδιορίζει/συνδέεται με ουσιαστικό!

Τα παρακάτω παραδείγματα θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο.


~い επίθετα:


1) 今日はいい天気ですね。→(きょうは いい てんきですね)=Ωραίος καιρός σήμερα ε;

2) あの女の子はすごく強いです。→(あのおんなのこは すごく つよいです)= Αυτή η κοπέλα είναι πολύ δυνατή.


Χμ... Το "πολύ" δεν είναι επίρρημα; Ας σημειώσουμε τη λέξη "すごく" για αργότερα...


~な επίθετα:


1) あの先生はとても親切です。→ あのせんせいは とても しんせつです=Αυτός ο δάσκαλος είναι πολύ ευγενικός.

2) 親切男の人に出会いました→ せいんせつ ひとにであいました=γνώρισα έναν ευγενικό άνδρα.

3) ギリシャはきれいな島(しま)がいくつもあります。= Η Ελλάδα έχει πολλά όμορφα νησιά (μην ξεχνάτε, το きれい➝είναι ~な επίθετο).

4) 日本の桜の木はきれいです。→にほんのさくらのきはきれいです=Οι κερασιές της Ιαπωνίας είναι όμορφες (έφυγε το ~な γιατί ακολουθεί ~です κι όχι ουσιαστικό)


Συνοψίζοντας και απλοποιώντας:

Τα ~い επίθετα είναι πάντα ίδια, ανεξάρτητα του τι ακολουθεί στην πρόταση.
Τα ~な επίθετα χρησιμοποιούν το 「な」 ΜΟΝΟ για να συνδεθούν με ουσιαστικά κι όχι με το ~です。

Η δε επιρρηματικοποίηση των επιθέτων, γίνεται ιδιαίτερα εύκολα:

~い → ~く {π.χ. 早い(はやい)→ 早く(はやく)}
~な → ~に (きれい➝きれいに・しずか➝しずかに)

Παραδείγματα:

*毎朝、早くおきます。→まいあさ はやくおきます= Κάθε πρωί, ξυπνάω νωρίς.

*きれいに歯を磨きます。→きれいにはをみがきます=Βουρτσίζω τα δόντια μου καθαρά (στην έννοια καλά)

*静かにしてください。→しずかにしてください=Κάντε ησυχία (να κάνετε ήσυχα) παρακαλώ.


Πολύ ωραία! Να ένα σχετικά δύσκολο κεφάλαιο της Ιαπωνικής γλώσσας που απλοποιήσαμε και σε αυτό το μάθημα.


Ας δούμε μερικά παραδείγματα επιθέτων και προσπαθήστε για しゅくだい να τα χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις είτε ως επιθετικούς προσδιορισμούς, είτε ως κατηγορούμενα και σαν 2ο しゅくだい να τα μετατρέψετε στα επιρρήματά τους.


Λίστα συνηθισμένων επιθέτων:

早い→はやい=γρήγορος (στην έννοια σύντομος)

速い→はやい=γρήγορος (στην έννοια ταχύς π.χ. στο τρέξιμο)

(Να δύο επίθετα ομόηχα τα οποία "σπάσανε" σε δυο λογογράμματα και εξειδικεύτηκε το νόημά τους.)

いい、よい=καλός (το επίρρημα, μετατρέπεται από τον 2ο τρόπο "よい" ο οποίος είναι σαν την αντίστοιχη ελληνική του "ορθός")

安い→やすい=φθηνός (αγνοείστε το σεξιστικό του λογογράμματος που περιέχει το λογόγραμμα της γυναίκας 「女」, καθώς το ίδιο λογόγραμμα μπορεί να είναι μέρος της λέξης ασφαλής 安全(あんぜん)το οποίο φυσικά είναι τόσο ουσιαστικό όσο και ~な επίθετο.

強い→つよい=Δυνατός


きれい=όμορφος, καθαρός

しずか=ήσυχος

にぎやか=Πολυσύχναστος, crowded

じょうぶ=Ανθεκτικός


Με βάση αυτό το μάθημα, μπορείτε άραγε να διαβάσετε και να μαντέψετε περί τίνος πρόκειται η εικόνα αυτού του μαθήματος;


Τέλος, να μιλήσουμε και για μια 3η κατηγορία επιθέτων ή μάλλον ενός τρόπου "επιθετικοποίησης" ουσιαστικός με την κατάληξη ~的(てき)、αντίστοιχη του ελληνικού -ικός, χωρίς φυσικά να χρησιμοποιείται πάντα και στην μετάφραση.


Αν και πιο προχωρημένου επιπέδου, ας δούμε μερικές τέτοιες λέξεις:

楽観的➝らっかんてき=αισιόδοξος

具体的➝ぐたいてき=συγκεκριμένος

意識的➝いしきてき=συνειδητός


Φυσικά, τα άνω επίθετα ανήκουν στα ~な και συμπεριφέρονται ανάλογα ως επιθετικοί προσδιορισμοί.


Μένει σε επόμενο μάθημα να δούμε κλίσεις των επιθέτων σε Ενεστώτα/Μέλλοντα και Αόριστο καθώς και πώς συνδέονται μεταξύ τους! Μέχρι τότε, διαβάστε και βάλτε τα δυνατά σας.

がんばってください!

おつかれさまでした。

いい勉強だったと思います!→Νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα κι αυτό!

Comments


bottom of page