top of page

Το ρήμα "είναι": です

Το ρήμα "είναι" στα Ιαπωνικά είναι μια έννοια λίγο διαφορετική από την ελληνική γλώσσα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει κι ότι ούτε το です είναι ακριβώς το ρήμα "είναι" αλλά για εκπαιδευτικούς λόγους σε αρχικό επίπεδο το διδάσκουμε έτσι. Αργότερα θα δούμε ότι είναι κυρίως κατάληξη που υποδηλώνει το επίπεδο επισημότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε άλλες μορφές του.Για να πούμε όμως φράσεις ή προτάσεις απλές του τύπου: Υ είναι/είσαι/είμαστε K, όπου Υ: Υποκείμενο και Κατηγορούμενο, η σύνταξη έχει ως εξής:


ΥΚです。 → Υ το Κ είναι. (Ανάποδη σύνταξη)

Εξηγώ:

Το ’は’ το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι "μόριο υποκειμένου" και προφέρεται 'wa' αντί για 'ha', είναι κατα αντιστοιχία το άρθρο του Υποκειμένου, το οποίο όμως δεν προηγείται αλλά ακολουθεί μετά. Πολλές φορές, επειδή μπορεί να είναι παραπλανητικό αυτό στην μετάφραση, παροτρύνω τους μαθητές μου να το βλέπουν σαν ένα απλό "κόμμα" και απλώς να κάνουμε μια μικρή παύση στην μετάφραση.

Το δε Κατηγορούμενο για όσους δεν θυμούνται, είναι απλά μια ιδιότητα που προσδίδουμε στο Υποκείμενο.


例1:私は先生です➝わたしせんせいです➝watashi wa sensei desu.

Εγώ, είμαι καθηγητής.


例2:今日月曜日です➝きょうげつようびです→ kyou wa getsuyoubi desu.

Σήμερα, είναι Δευτέρα.


Παρατηρείστε πώς στο 2ο παράδειγμα δε θα μας "βόλευε" να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο για μετάφραση του は στο σήμερα. (Τι θα λέγαμε; ΤΟ σήμερα;; Μπλιάξ)


* Θα σταματήσω σιγά-σιγά να μεταφράζω τις προτάσεις σε Romaji (λατινικούς χαρακτήρες) επομένως διαβάστε καλά τα ひらがな για να μπορείτε να ακολουθείτε τα μαθήματα!


Φυσικά το です όπως έχουμε πει σε προηγούμενο μάθημα, αφορά όλα τα πρόσωπα επομένως:


Εγω:     わたし___です。

Εσύ:     あなた___です。

Αυτός-Αυτή/Αυτό:  かれ・かのじょ___です。/ あれは___です。

Εμείς:    わたしたち___です。

Εσείς:    あなたたち___です。

Αυτοί-Αυτές:  かれら・かのじょたち___です。


Γενικότερα στα Ιαπωνικά θυμηθείτε ότι δεν έχουμε αυστηρές κλίσεις γένων και αριθμών (δηλαδή δε λέμε εγώ, αυτός, αυτή, εμείς κλπ) για να κλίνουμε ρήματα και παραπάνω αποδεικνύεται νομίζω εύκολα το γιατί. (Γιατί δεν αλλάζει τίποτα).


Κλείνοντας να δούμε όμως τις μορφές ερώτησης και άρνησης του です。

Ερώτηση: ですか。

Άρνηση: ではありません (προφέρεται dewa arimasen)

Bonus: ではありませんか。 (αρνητική ερώτηση)


To では πολλές φορές το αντικαθιστούμε με το じゃ και επομένως το ではありません➝じゃありません。Ενώ πολλά βιβλία το έχουν σαν 1η επιλογή, επειδή είναι ανάλογη μετατροπή του is not → isn't, προσωπικά προτιμώ το πο επίσημο και καθαρό ではありません。


(Θα δούμε αργότερα ότι το じゃ συνδυάζεται στον καθημερινό λόγο πιο όμορφα με το ない)


例: ーあなたは日本人ですか。 Είστε Ιάπωνας;

 ーいいえ、ギリシャ人です。 Όχι, είμαι Έλληνας.


Θυμηθείτε και το μάθημα περί αυτοσύστασης (じこしょうかい)όπου μιλήσαμε για το:

わたしは___です。→ Εγώ είμαι ο τάδε.

わたしなまえ___です。→ Το όνομά μου είναι τάδε.


Παραπάνω το の είναι "κτητικό μόριο" και είναι αντίστοιχο του "'s" των αγγλικών ή αν θέλετε των κτητικών "του, της, του" ΑΛΛΑ όπως και με το μόριο υποκειμένου, πάνε μετά το υποκείμενο.


Μάθαμε λοιπόν σύντομα το です σε διάφορες χρήσεις του. Ιδιαίτερα χρήσιμο ρόλο θα δούμε ότι διαδραματίζει και σε μια κατηγορία επιθέτων, τα λεγόμενα ~な形容詞 (επίθετα σε ~な)


しゅくだい:Κάντε ένα μικρό διάλογο όπου ρωτάτε, αρνείστε και εν τέλει ξεκαθαρίζετε μια ιδιότητα για ένα υποκείμενο (π.χ. είστε σκύλος; Όχι, δεν είμαι σκύλος. Είμαι γάτα :P)


Σκύλος: 犬➝いぬ

Γάτα: 猫➝ねこ


Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε στο επόμενο μάθημα!


おつかれさまでした!

תגובות


bottom of page